HomeDe praktijk Loppersum.psychologen in 't Zandt stelt zich ten doel de inwoners van Noordoost Groningen, die psychische klachten hebben ontwikkeld naar aanleiding van de gevolgen van de aardgaswinning door de NAM, te ondersteunen. 

Loppersum.psychologen wil hèt expertise-centrum zijn in de behandeling van klachten als gevolg van de bevingen.

De klachten die inwoners ervaren, kunnen veroorzaakt worden door een aanpassingsstoornis, angstgevoelens of bijvoorbeeld PTSS (Post-Traumatisch Stress Syndroom). Loppersum.psychologen veronderstelt dat bij een aantal inwoners sprake is van PTVS (Post-Traumatisch Verbittering Syndroom). PTVS treedt op wanneer extern veroorzaakte, traumatische gebeurtenissen langere tijd aanhouden. Mogelijkheden om deze traumatische gebeurtenissen te voorkomen zijn stelselmatig in de wind geslagen door de verantwoordelijken. 

De behandeling die Loppersum.psychologen biedt, heet 'GRip'© (Groninger Interventie Programma). Het behandelprogramma bestaat uit individuele therapie (Cognitieve Gedragstherapie en Wisdomtherapie). Het individuele programma kan aangevuld worden met groepsgesprekken en groepstrainingen zoals 'Omgaan met spanningen en stress' en 'Mindfulness'.

De psychologen van Loppersum.psychologen zijn lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij hanteren de beroepscode van het NIP en respecteren uw privacy. Uw psycholoog geeft deskundige hulp en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Zonder expliciete en schriftelijke toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt.

Vanwege een sabbatical van een van de psychologen 
is de locatie in 't Zandt tot 1 september 2019 gesloten !

Link naar documentaires op TV !

Fam. Schuttenbeld

Fam. Heite

Groningen beeft

Freek de Jonge

    Loppersum.Psychologen